Dzięki życzliwości kronikarza OSP udało nam się zdobyć dokumenty potwierdzające, że już 1968 roku pojawiły się pierwsze plany zorganizowania zespołu przy jednostce OSP w Międzylesiu. W tym samym roku zwrócono się do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej z prośbą o wsparcie w postaci instrumentów i umundurowania. W 1976 r. negatywna odpowiedź nadeszła od Dowódcy Sudeckiej Brygady WOP w Kłodzku, do którego również zwrócono się o pomoc. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu podkreślał, że wśród swoich członków posiada 20 chętnych osób do wstąpienia w szeregi orkiestry, a 20 młodych strażaków deklaruje chęć nauki na instrumentach.

    W 1979 roku MGOK w Międzylesiu przekazał do Straży Pożarnej około 30 instrumentów dętych. Osobą odpowiedzialną materialnie za instrumenty był P. Mikołaj Czerwiński – Komendant OSP w Międzylesiu.


    W 1981 roku Nikodem Pakies (zam. w Kłodzku) zostaje kapelmistrzem Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu. Od lipca 1984 r. orkiestra ćwiczy w sali w nowo wybudowanej remizie. W następnym roku jej prowadzenie przejmuje Ryszard Maćkała, wprowadzający bogatszy repertuar. Niestety dochodzi w tym czasie do stopniowego upadku będącego następstwem braku wsparcia ze strony władz lokalnych. Następuje 2-letnia przerwa w działalności orkiestry.

    W 1994 roku zespół się reaktywuje. Orkiestra staje się znana w całym powiecie, województwie, a nawet w kraju. Do 2005 roku zespół prowadzi Zbigniew Szczygielski. Przez kolejny rok funkcję kapelmistrza sprawuje Andrzej Łukaszewicz. W 2006 roku kapelmistrzem zostaje jeden z jej młodszych członków - Michał Para. Warto wspomnieć o osobach, które w rozwój orkiestry wniosły duże zasługi, m.in.: Adam Bednarski, Mieczysław Bartnik, Andrzej Łukaszewicz, Zbigniew Szczygielski, Edmund Konarski, Jan Ostapowicz i in.

    Orkiestra Dęta OSP swoimi występami uświetnia wiele różnych uroczystości: przeglądy, zawody strażackie, święta państwowe i kościelne, liczne festyny, pochody, pogrzeby, a także śluby. Tradycją staje się koncert noworoczny na rynku w Międzylesiu, a także koncert podczas obchodów Dni Międzylesia.

    39 lat działalności to także powód do pewnych podsumowań. W dużej większości członkami orkiestry są muzycy-amatorzy, którzy wstąpili w jej szeregi z zamiłowania do muzyki oraz chęci podtrzymania strażackich tradycji. Spotykają się raz w tygodniu na próbach, aby wspólnie ćwiczyć. Dbają również o to, aby w ich repertuarze znajdowały się nowe kompozycje. Wśród marszów, pieśni kościelnych i hymnów usłyszeć możemy również wiele utworów rozrywkowych, których słucha się z wielką przyjemnością.


KAPELMISTRZOWIE NASZEJ ORKIESTRY:


  • 1980/85 - Nikodem Pakies
  • 1985/92 - Ryszard Maćkała
  • 1994/2005 - Zbigniew Szczygielski
  • 2005/2006 - Andrzej Łukaszewicz
  • 2006 - Michał Para